Transport ADR

Efectuam Transporturi ADR, transporturi ce presupun relocarea marfurilor periculoase, a substantelor toxice, radioactive, corozive sau inflamabile. Practic, o marfa este definita ca fiind periculoasa in cazul in care natura ei fizico-chimica poate sa produca daune mari pentru mediul inconjurator, pentru persoanele ce iau contact cu ele sau pentru alte elemente.


CLASIFICAREA MARFURILOR ADRPotrivit Acordului European A.D.R. au fost stabilite 9 clase de substante periculoasein transport. Conform Acordului European A.D.R se intelege prin marfa periculoasa toate acele substante sau obiecte care prin natura lor fizico - chimica ar putea aduce daune personale, dar si mediului inconjurator, fiind stabilite astfel 9 clase de marfuri periculoase :


Clasa 1: substante si obiecte explozive

Clasa 2 gaze

Clasa 3: lichide inflamabile

Clasa 4.1: substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozive, desensibilizate solide

Clasa 4.2: substante care se aprind spontan

Clasa 4.3: substante care, la contactul cu apa degaja gaze inflamabile

Clasa 5.1: substante comburanteClasa 5.2: peroxizi organici

Clasa 6.1: substante toxice

Clasa 6.2: substante infectioase

Clasa 7: substante radioactive

Clasa 8: substante corosive

Clasa 9: substante si obiecte periculoase diverse

Clasificarea trebuie facuta de catre expeditorul (detinatorul) marfii, eventual cu ajutorul producatorului.